Dienstverleningsdocumenten

Dienstverleningsdocumenten


Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. Met deze dienstenwijzer geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs bij ons kantoor: Van Heeswijk B.V. Hierna vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met eventuele klachten.

 

Wie zijn wij?
Onze gegevens zijn als volgt:
Van Heeswijk
Veerdam 56, 3351 AK  Papendrecht
078-615 88 99
info@vanheeswijkadvies.nl
www.vanheeswijkadvies.nl
 
Onze dienstverlening
Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12005171. Op basis hiervan mogen wij adviseren en bemiddelen in financiële producten en diensten van diverse aanbieders. Ons kantoor heeft vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:
 
  • Hypotheek advisering
  • Particuliere schadeverzekeringen
  • Levensverzekeringen
  • Spaarproducten
  • Pensioenen
  • Employee benefits
  • Financiële planning
  • Consumptief krediet
 
Hoe komen wij tot een advies?
Onafhankelijkheid
Ons kantoor heeft geen enkele financiële binding met verzekeringsmaatschappijen, banken of andere financiële instellingen. Wij vinden dit een belangrijke voorwaarde om u een onafhankelijk advies te kunnen geven.
 
Juist door het feit dat wij onafhankelijk zijn kunnen wij u dié financiële instelling adviseren die goed aansluit bij uw persoonlijke omstandigheden. Dat kan, omdat wij op geen enkele wijze juridisch gebonden zijn aan de instellingen die wij adviseren.
 
Geen zeggenschap
Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.
 
Selectie van aanbieders
Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hierbij werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.
 
Wijze waarop wij beloond worden
De kosten van onze werkzaamheden worden gefinancierd door de bank of verzekeraar waar wij uw schadeverzekering onderbrengen.

Voor advisering van complexe producten, waar hypotheken, levensverzekeringen, arbeidsongeschiktheid- en uitvaartverzekeringen onder vallen, brengen wij advies/bemiddelingskosten in rekening. Voor onderhoud van deze complexe producten brengen wij een maandelijks bedrag in rekening.
 
Wij vragen ook iets van u
Om uw belangen op het gebied van financiële diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u.
 
Juiste en volledige informatieverstrekking
Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie die wij met u hebben vragen wij u om ons te informeren over uw persoonlijke situatie die relevant kan zijn voor onze dienstverlening. De informatie die wij van u ontvangen is mede bepalend voor de adviezen die wij u geven.
 
Totaalbeeld
Het kan zijn dat u ook financiële producten heeft gesloten bij een andere instantie dan ons kantoor. Voor ons is dit geen bezwaar. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor ons echter wel van belang dat u aangeeft welke producten u elders heeft gesloten, zodat wij een totaalbeeld van uw financiële portefeuille krijgen.
 
Als u een klacht heeft
Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u echter niet tevreden, dan vragen wij u dit ons dit te laten weten. Wij doen dan ons best om u weer tevreden te stellen. Vindt u dat wij niet naar uw tevredenheid op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u contact opnemen met de volgende onafhankelijke klachteninstantie: 
 
KiFiD
Postbus 93257
2509 AG  Den Haag
Telefoonnummer 0900-3552248
 
Ons aansluitnummer bij de KiFiD is 300.002540.
 
Wij doen meer voor u
Wij behartigen de belangen van onze klanten op het brede terrein van financiële diensten. Onze dienstverlening omvat meer dan wij u in deze dienstenwijzer kunnen aangeven. Hebt u vragen, aarzelt u dan niet om een verdere toelichting te vragen. Wij zijn u graag van dienst.
 
Leveringsvoorwaarden
Op al onze leveringen en diensten zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze worden voorafgaande aan de dienstverlening aan u uitgereikt en kunt u ook vinden op onze website. Op uw verzoek zullen wij deze voorwaarden ook aan u toezenden.

 
Beloning op basis van advieskosten voor hypotheken:

    Advies/bemiddelingskosten* Maandelijkse
onderhoudskosten
optioneel
 
Oriëntatiegesprek
€       0,00 Niet van toepassing
       
  Hypotheek € 3.125,00 € 15,79
       
  Hypotheek voor de ondernemer € 3.450,00 € 15,79
       
  Hypotheek voor de starter € 2.190,00 € 15,79
       
  Tweede hypotheek  € 1.650,00 € 15,79

 
Beloning uit uurtarief

  € 129,50 Erkend Financieel Planner (FFP)
  €  67,50 Administratieve ondersteuning

 
Deze tarieven zijn exclusief btw, bij bemiddeling van de hypotheek is de dienstverlening vrijgesteld van btw.

Cookie instellingen